Get Adobe Flash player

Profesionální péče o stromy

korunaU každého stromu je nutné provádět odborné zásahy. Při výsadbě je používán komparativní řez, který srovná poměr kořenové a korunové části stromu. U mladých stromů se provádí výchovné řezy. U vzrostlých stromů se provádějí  řezy udržovací.

Udržovací řezy lze dle jejich charakteru dále rozdělit:

Zdravotní řez

-zajištění dlouhodobé funkčnosti stromu, při udržení vysoké funkčnosti, co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti

Bezpečnostní řez

-minimální varianta řezu zdravotního, účelově zaměřená na splnění požadavků provozní bězpečnosti

Redukční řez

-celková či jednostranná redukce koruny stromu (redukce ve směru k překážce, prosvětlení koruny, symetrizace koruny vůči náporu větru, výšková redukce koruny…)

 

Zajištění korun proti rozlomení

-instalace bezpečnostních vazeb (snížení dynamiky kmitu, stabilizace defektů….)

-instalace podpěrdynamická vazba

-stabilizační řez

Cena se odvíjí od množství řezů a jejich náročnosti.

 

 

 

 

( dle Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. Péče o dřeviny rostoucí mimo les )