Get Adobe Flash player

Úvod

Stromy mají díky své dlouhověkosti a velikosti odedávna význam jako duchovní symboly, kulturní památky i jako orientační body. Je tedy nutné jim věnovat náležitou pozornost a odbornou péči.

O stromy se musí starat jeho vlastník, nezáleží na tom, zda je to obec nebo sArboristické vybaveníoukromá osoba. Naše firma poskytuje vlastníkům kompletní péči a snaží se najít vhodné řešení na míru dané situaci. Každý zásah do stavby stromu je nevratný proces, proto je nutné, aby se o strom vždy postaral odborník. Je nutné si uvědomit, že strom ve svém životě prochází nejrůznějšími etapami a je nutné o něj pečovat tak, aby neohrožoval své okolí a zároveň plnil estetickou funkci. V případě zanedbání potřebné péče hrozí vznik různých defektů, které mohou postupem času vyústit v havárii s následky škod na majetku nebo újmy na zdraví.

Jsme odborná firma, která má bohaté zkušenosti s péčí o stromy i rizikovým kácením. Jakub Tichý je držitelem evropského certifikátu ETW.

 

Nabízíme tyto arboristické práce:

  • profesionální péče o vzrostlé stromy
  • kácení stromů (včetně rizikového kácení ve složitých podmínkách)
  • likvidace dřevního odpadu (odvoz dřevní hmoty a štěpkování)
  • výsadba stromů a keřů (včetně následné péče)